Vikaropplæring og fagutvikling

Er du interessert i en karriere innen pedagogikk og arbeid med barn i barnehage? Studerer du allerede til å bli barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider? Da er du en perfekt kandidat for Alvens.

Hos Alvens får du jevnlig faglig påfyll i essensielle områder innen barnehagens viktige rolle i samfunnet.

Vi tar for oss ulike temaer på kurskveldene som:

  • Grensesetting.
  • Sangkort «Tegn til tale» -språkopplæring.
  • Rammeplanen-hva sier den?
  • Førstehjelpskurs for alle ansatte.
  • Hvordan styrke barns selvfølelse og finne sin indre styrke.

På kurskveldene har vi faglig påfyll for våre ansatte, men det er også en flott mulighet til å få være en del et godt arbeidsmiljø. Vi opplever et godt fellesskap på våre kurskvelder, fordi Alvens legger stor vekt på å bygge gode relasjoner mellom ansatte, i tillegg til å styrke den faglige kompetansen til hver enkelt vikar.

Hos Alvens får du også alle rettigheter som en vanlig ansatt i forhold til ferier, sykdom og pensjon. Samtidig som det gir trygghet til deg som arbeidstaker, så gir det deg også en unik mulighet til å bestemme selv hvordan du vil ha det som vikar.

Trives du med å jobbe med de minste eller med de største barna i barnehagen? Har du et skjult musikalsk talent du kunne vist frem til glede for barna? La oss høre fra deg!

Bli vikar

Søk om å få bli en Alvens vikar!

Drammens-regionen
Vestfold