Alvens Tønsberg

Bestill vikar!

Vi leverer kvalitet for barna!

Alvens Tønsberg har som mål og kvalitetssikre vikarene sine i barnehagene i Vestfold. Alvens Tønsberg startet opp i 2016.
Daglig leder Vibeke A J Lerdahl har gjort Alvens vikarer synlig i Vestfold.

Alvens – vi kan barn!

Bestill vikar & kontakt oss

Dette ordner vi :

  • Finner ut hvem av Alvens vikarer som passer for deg og din barnehages behov.
  • Sender deg alle nødvendig informasjon på e-post, alt foregår elektronisk og du behøver ikke skrive ut eller skanne noe.
  • Tar kontakt med deg i etterkant for å høre om vikaren fungerte som ønsket. Vi tåler at du er ærlig!

Alvens Tønsberg AS

Gustav Hansens gate 3
3111 Tønsberg

Org.nr:

934 34 937 

vibeke@alvens.no

Vibeke
VibekeDaglig leder Alvens Tønsberg
934 34 937

Vibeke har mange års erfaring med jobb i barnehage, og har jobbet hele sitt voksne liv med barn. Hun ønsker å bidra til at barnehagene får en enklere hverdag med vikarbruk, ved å finne de god vikarene. Vibeke brenner for at alle som skal jobbe i barnehage er genuint opptatt av barn.

Bli vikar i Vestfold

Tenk gjennom hvorfor du vil jobbe med barn?

Skriv ned tankene dine. Hvorfor vil du jobbe med barn? Hva liker du best med barn? Har du erfaring som passer?

Vi vil vite mer om deg!

Hvem er du, hva brenner du for? Husk dokumentasjon! Send dine papirer som pdf

Send din søknad på e-post.