Sangkort med tegnstøtte

Et SingSang-produkt i samarbeid med spesialpedagog og Alvens-gründer Kari Anna Sandvik.

Foto: SingSang

Ikke la mangel på kunnskap bli en hindring for å synge med alle barn:

  • Få 19 sangkort med tegnstøtte som du kan bruke i barnehagen eller hjemme.
  • Få tips til å bruke tegnstøtte når du skal synge nye sanger for barnet ditt eller for en barnegruppe.

Tenk deg en sangstund med barn som har vanskelig for å uttrykke seg eller som har
nedsatt hørsel...

Kanskje barnet ikke hører eller det har vanskelig for å uttrykke eget språk, men likevel stor sangglede. Det kan være vanskelig å nå frem uten de rette verktøyene, kunnskapen eller innstillingen.

Du har aldri lært deg tegnspråk eller tegn-til-tale og synes det virker skummelt.
Du er redd for å gjøre feil.​

Kanskje du er som mange andre  hørende voksne i barnehage og barneskole eller foreldre:
Du er rett og slett ikke klar over hvor genialt det er at barn lærer seg et visuelt språk. Du kjenner ikke til hva tegn - og tegn som støtte til tale, kan bidra med i en kommunikasjons-situasjon generelt og språkopplæring spesielt. 

Med Sangkort med tegnstøtte kan du møte barna på deres egne premisser og hjelpe dem videre:

Tydeliggjøre talen
med tegn

Hjelpe barnet med å komme i gang med verbalutviklingen

Å se, høre og gjøre gir trippel innlæring av begrep og ord 

Styrker barnets kommunikative evner

Gir mestringsglede i å forstå og bli forstått

Fremme språkutvikling

Hvordan fungerer Sangkort med tegnstøtte:

Solide sangkort med tegnstøtte  kommer i
A4-størrelse for å gjøre det enkelt for deg.   
19 kjente barnesanger
 som viser 160 tegn!

Kilde: Kari Anna Sandvik via Fava.no

Hvordan bruke kortene?

  1. Trekk et kort og se på illustrasjonen
  2. Gjett hvilken sang det er
  3. Herm etter tegningene og syng med bevegelser

Barn har et naturlig kroppsspråk som kommer til uttrykk i peking, klapping, vinking, grimaser, bevegelser og en rekke andre kroppsnære tegn. Ønsker du å legge til rette for at barnet får lære språk gjennom bruk av flere sanser, er sangkort med tegnstøtte et godt hjelpemiddel.

Mange barnehageansatte tror de først ikke at det er «vanlige» tegn fra Norsk tegnspråk som brukes i Sangkort med tegnstøtte.  For «Det er jo så lett!» - sier de. Å lære 160 tegn via kjente og litt mindre kjente sanger går som en lek, og lek er noe vi er gode på i barnehagen og barneskolen. 

Sangkort med tegnstøtte er med andre ord nyttig for voksne som vet at å bruke tegn med barn kan være en nødvendig tilleggskommunikasjon utover tale, eller «bare» en ekstra støttekommunikasjon til tale. Det har vist seg at sangkortene minsker voksnes vegring mot å lære seg tegn. Sangkortene gjør det både morsommere og enklere for voksne å lære seg tegn.

Illustrasjonene  av Britt Haaland er laget med tanke på at barn tiltrekkes av farger og humor. De er også laget med tanke på gjenkjennelse og ulikhet; flere kulturer og aldersgrupper er representert, noe som vises på «personene» som viser tegnene. Tegnene er også lette å avlese for de som ikke er vant til å gjøre tegn etter illustrasjoner.

Foto: Singsang


Vi har erfaring med at det letter alle barns språkforståelse og språkinnlæring å ta i bruk flere sanser; bevegelse, syn og hørsel. Det oppsummeres som for trippel språklæring. Barn og bevegelse hører sammen, musikk er vårt første «språk» og alt som er gøy er lett å lære. På den måten kan man si at  Sangkort med tegnstøtte dekker noen av barns grunnleggende kommunikasjonsbehov.

Se noen enkle videoer:

Bæ, bæ lille lam

Bjørnen sover

Alle fugler


Kari Anna SandvikKari Anna Sandvik er førskolelærer og spesialpedagog, og startet vikarbyrået Alvens i 2013. Alvens tilbyr kvalitetssikrede barnehagevikarer og barne- og ungdomsarbeidere, i Drammensregionen, Asker og Vestfold.

Kari Anna Sandvik er  å treffe på ulike sosiale medier og faglige arenaer, med kurs til det offentlige og barnehager, og på konferanser som Østlandsk lærerstevne. Da er det ofte Sangkort med tegnstøtte som er tema. Kari Anna utga disse i samarbeid med Barnebokforlaget i 2014.