Alvens kvalitetssikring av vikarer

Vi har som mål at gode ord ikke bare skal være fine ord, men at de også skal være virksomme og reelle. Det innebærer at ordet og begrepet kvalitetssikring skal være nettopp det. Derfor har vi arbeidet oss fram til vår egen utvelgelse- og oppfølgingsmal, som vi erfarer fungerer godt og sikkert så langt det lar seg gjøre. Man kan aldri «sikre seg» hundre prosent når man har med mennesker å gjøre, men vi forsøker stadig å strekke oss etter det.

Vårt kvalitetssikringsprogram er det som vi legger mesteparten av tiden og ressursene våre i. Vår ambisjon er at vi vil være med og opprettholde kvalitet i barnehagen også ved vikarbruk. Kari Anna Sandvik, som er daglig og faglig leder for Alvens vikarer, er hjernen bak programmet, og noe hun virkelig legger sin sjel og ære i å holde tipp topp kvalitet på til enhver tid.

Før ansettelse

  1. Vår kvalitetssikring starter med at aktuelle vikarkandidater – de som vi mener er det, og de som mener seg det selv – blir bedt om å registrere seg via vårt eget skjema, i tillegg til å levere CV og egen søknad. Allerede her får vi en pekepinn på hvem kandidaten er med tanke på bakgrunn, erfaring, interesse og ikke minst motivasjon for jobben de skal gjøre.
  1. Når det kommer til intervjuet har vi vår egen mal for dette. Forskning viser at en standardisert mal gir bedre mulighet for å kunne sammenligne kandidater på et mer likeverdig grunnlag kandidatene imellom, enn når intervjuet foregår ad hoc.
  1. Kandidater som går videre etter intervjuet blir innkalt til vårt Kandidatkurs, hvor de møter skriftlige så vel som praktiske utfordringer de må løse gruppevis og enkeltvis. Dette gir oss ytterligere en pekepinn på hvordan kandidaten fungerer, og om det er aktuelt med en ansettelse. For en god stund tilbake endret vi navnet til Kandidatkurs – tidligere Nyansattkurs – nettopp med tanke på at ikke alle slipper gjennom nåløyet hos oss og videre til en ansettelse.
  1. Noen kandidater har barnehageerfaring, noen har det ikke. Noen er modne – ikke nødvendigvis gamle av år – noen er ikke modne tiltross for «gamle» av år. Det er bra med ulikheter; noen er rolige og noen gjør mye ut av seg, noen er sprudlende, mens andre er litt mer alvorlige. Noen er «ute-mennesker», mens andre fungerer best i inne-aktiviteter. Vi trenger alle, men noen ganger må enkelte av kandidatene gå flere runder med både kurs og samtaler før de blir sendt til våre barnehagekunder. Den som vil være Alvens vikar må smøre seg med tålmodighet, men vi vil påstå at de får igjen for strevet ved at de får bli del av et godt og utviklende miljø, og vi tør ubeskjedent påstå en spennende bedrift.
  1. Alle våre kandidater har framvist gyldig politiattest – det vil si ikke eldre enn 3 måneder gammel – før de sendes ut på oppdrag. Alle har også undertegnet vårt skjema for taushetsplikt.

 

Etter ansettelse

Da var vi i mål så langt, men så starter den videre oppfølgings-, kursing- og veiledningsprosessen.

  1. Vi har en ambisjon om at det skal være en kvalitet i seg selv å ha på sin CV at man har vært Alvens vikar. I snitt er det seks av våre vikarer som hvert år får fast ansettelse hos våre kunder, noe som utgjør cirka 25% av vikarpoolen vår, så noe riktig må vi ha gjort. Flere av vikarene som slutter hos oss spør også om de kan få fortsette å komme på våre faste kurskvelder, som vi har en kveld i måneden. Disse kurskveldene består av en god blanding faglig påfyll og sosialt samvær. Det er alltid godt oppmøte på kurskveldene, og alle vikarene bidrar med engasjement og gode initiativ, enten det er i gruppeoppgaver eller de blir utfordret enkeltvis.
  1. Oppfølgings- og veiledningsprogrammet vårt krever at vi har jevn og tett kontakt med kundene våre, siden det er der vikarene også er. Vi kommer nok aldri dit at vi er for mye ute hos våre kunder, men vi etterstreber jevnlige besøk, i tillegg til e-post og telefonkontakt. Det hender også at Kari Anna tar vakter selv, både fordi hun elsker å tilbringe tid med barn, men også fordi hun kommer tettere på kundenes og vikarenes daglige virke og utfordringer.
  1. Til slutt har vi medarbeidersamtaler som en vesentlig del av oppfølgings- og veiledningsprogrammet. Disse samtalene kan være planlagte og «formelle», i form av at vikaren og daglig leder Kari Anna følger Alvens eget skjema for medarbeideres utviklingssamtale. Samtalene kan også foregå på telefon, eller mer ad hoc – eller avtalt etter behov – ute hos kunder eller på Kari Annas kontor. På denne måten har vikaren til enhver tid mulighet for å gi og få tilbakemelding om aktuelle ting som oppleves nødvendig å ta opp, uten at det går for lang tid fra opplevelse til samtale. Justeringer, nødvendige korrektiver og ikke minst positive tilbakemeldinger til vikaren er til syvende og sist det som gir det beste grunnlaget for vikarens trygghet, egenutvikling og ditto jobbutførelse.