Våre kurs

Alvens tilbyr flere ulike kurs for å bidra til kunnskap i barnehagene. Book gjerne et kurs for dine ansatte eller for ledergruppen i barnehagen din.

Hvorfor styrker tegn talespråket?

 • Tegn tydeliggjør talen og hjelper barnet i gang med verbalspråket på en morsom måte.
 • Tegn gir mestringsglede i å forstå og bli forstått.
 • Barn har et naturlig kroppsspråk som kommer til uttrykk i peking, klapping, vinking, grimaser, bevegelser og en rekke andre kroppsnære tegn.

«Å se, høre og gjøre gir TRIPPEL innlæring av begrep og ord», enklere kan det ikke sies!

Bestill Tegnstøtte Personalkurs

MARTE MEO veiledning følger prinsipper etter Maria Arts program for UTVIKLINGSSTØTTENDE KOMMUNIKASJON:

 • Se barnets initiativ og følge barnets initiativ (eventuelt utvelgelse).
 • Benevne barnets initiativ og handlinger.
 • Bekrefte barnets initiativ (også ved speiling/non-verbalt).
 • Positiv ledelse.
 • Dele glede (dele følelser/affektiv inntoning).
 • Turtaking.
 • Gi barnet tid (tempo).

5 samtaler + 1 oppsummeringssamtale

Bestill Marte Meo Personalveiledning

Å samarbeide godt med foreldre er viktig for alle barnehager

 • Hva sier Rammeplan om foreldresamarbeid

 • Hvorfor er det viktig å avklare forventninger mellom foreldrene og personalet

 • Hvordan møte «krevende» foreldre

 • Når skal personalet vise autoritet

Bestill Foreldresamarbeid Personalveiledning