«En vikar er ikke bare en vikar» ❤️
Vi er glad for å være en del av Barnehageverdenen ?
Vi er stolte av å være med å bidra til fokus på kvalitet, og til god ivaretakelse av vikarer ⭐️