Drømmen om et stabilt personale blir ikke «knust» på grunn av sykmeldinger, når du kan få stabile vikarer ?
PRØV OSS! Vi gjør alt vi kan for at du skal få samme vikar tilbake, som du var fornøyd med sist gang ?