En diskriminerende rammeplan for barnehager!

KjĂŠre alle barn som bruker tegnsprĂ„k! HĂžrselshemmede barns organisasjon – Hhbo har snakket deres sak. Kunnskapsdepartementet (Norge) hĂžrte dessverre ikke pĂ„ oss.

Vi er kjempetriste pÄ alle tegnsprÄklige barns vegne, og flaue over at barnas Þverste opplÊringsmyndigheter ikke ser og anerkjenner dere som skal ha sine lÊreplaner pÄ tegnsprÄk i skolen. Dette er ikke i trÄd med #barnsrettigheter! Er dette en stor glipp, TorbjÞrn RÞe Isaksen, som du tar pÄ stÞrste alvor og rydder opp i?

”Det bĂžr vĂŠre i alles interesse at alle barn fĂ„r et sĂ„ helhetlig opplĂŠringslĂžp som mulig. OgsĂ„ tegnsprĂ„klige barn.” Hhbo i sitt hĂžringssvar

Det er med stor skuffelse vi leser Kunnskapsdepartementets fremlegg av ny rammeplan for barnehager. TegnsprĂ„klige barn er ikke nevnt med ETT ord i det som omtales som ”grunnloven for barnehagens arbeid og innhold slik lĂŠreplanen er for skolen.” http://www.dagsavisen.no/innenriks/ga-barnehagen-siste-ordet-1.957716

Barn i fĂžrskolealder har rett pĂ„ tegnsprĂ„kopplĂŠring. SprĂ„kopplĂŠring i barnehagen er like viktig, om ikke viktigere, for hĂžrselshemmede barn som for normalthĂžrende barn. Vi har tre likeverdige opplĂŠringslĂžp med tilhĂžrende lĂŠreplaner i Norge; ordinĂŠre, samiske og lĂŠrerplaner pĂ„ tegnsprĂ„k. Å ekskludere gruppa barn som bruker tegnsprĂ„k mener vi er alvorlig, trist og diskriminerende. Dette danner ikke grunnlag for et likeverdig opplĂŠringslĂžp for alle barn. Dette danner ikke et grunnlag for inkluderende opplĂŠring.

Spesielt trist er det at ikke tegnsprÄklige barn blir inkludert i rammeplanen da det ogsÄ var en kamp for Ä fÄ tydeliggjort deres rettigheter i barnehageloven. Hhbo trodde derfor at det var en selvfÞlge at landets hÞyeste organ for opplÊring og kunnskap inkluderte tegnsprÄklige barn i rammeplanen for barnehager.

Hhbo skrev selvfÞlgelig hÞringssvar til utkastet til rammeplan hvor vi kommenterte blant annet ovenfornevnte tema. Vi er ikke hÞrt! SprÄkrÄdet (NO) mener det samme som oss. Heller ikke landets Þverste sprÄkorgan er hÞrt!

Hhbo’s hĂžringssvar finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/id2514761/?uid=4f6fb780-3c43-47a5-a2db-29a130da8875

SprÄkrÄdets uttalelse finner du her: https://www.regjeringen.no/contentassets/be9c9cbcbeac4989899cc032228150ee/sprakradet.pdf

Kunnskapsdepartementet har ansvar for ALLE barns opplÊring. Uansett opplÊringssprÄk, norsk, samisk og norsk tegnsprÄk. De har ansvar for Ä legge til rette for en inkluderende skole. De har ansvar for likeverd og ikke-diskriminering. De skal vÊre de tydeligste rollemodellene som gÄr foran.

Hva sier dette om synet pÄ tegnsprÄklige barn i barnehagen nÄr de ikke er ofret ETT ord i rammeplanen?

Hvilke signaler gir dette personalet rundt om i barnehagene som har ansvar for tegnsprÄklige barn?

Hvor mye tyngre blir kampene til foreldrene til tegnsprÄklige barn nÄr ikke Þverste organ synes at barna deres er sÄ viktige?

Uten likestilling og anerkjennelse av tegnsprÄklige barn ogsÄ i rammeplanen for barnehager legger KD grunnlaget for at diskriminering av denne gruppen barn er greit. Det synes HHbo er LANGT FRA GREIT! Vi forventer at KD rydder opp!

Vi setter stor pris pÄ om du er med og deler denne informasjonen. Slik er du med pÄ Ä stÞtte likeverdighet og likestilling av tegnsprÄklige barn, og forhÄpentligvis bidrar til at Kunnskapsdepartementet (Norge) handler til barnas beste.

Rammeplanen finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rammeplan-for-fremtidens-barnehager/id2550263/

#barnsrett #likeverd #anerkjennelse #alleskalmed #inkludering #ikkediskriminering #verdighet #blihĂžrt #kunnskap