Bestill vikar

Barnehager fortjener gode vikarer. Barnehagestyrere fortjener å ha tid til sine arbeidsoppgaver.
Alvens sørger for gode vikarer til din barnehage og tett oppfølging av vikarene, slik at du som styrer får tid til å gjøre dine arbeidsoppgaver. 

Dette ordner vi :

  • Finner ut hvem av Alvens vikarer som passer for deg og din barnehages behov.

  • Sender deg alle nødvendig informasjon på e-post, alt foregår elektronisk og du behøver ikke skrive ut eller skanne noe.

  • Tar kontakt med deg i etterkant for å høre om vikaren fungerte som ønsket. Vi tåler at du er ærlig!

Drammens-regionen

  • Ring eller send SMS til Kari Anna på 46170570 

Kontorhuset,
Nedre Storgate 37,
3015 DRAMMEN

Vestfold-regionen

Gustav Hansens gate 3
3111 Tønsberg

Alvens tilbyr kvalitetssikrede vikarer

Alvens leier ut barnehagevikarer som kvalitetssikres ved grundige intervjuer, samtaler og kandidatkurs. Våre vikarer får jevnlig kurs og veiledning om barns lek, kommunikasjon og utvikling.

Bare en vikar?

«En vikar er ikke bare en vikar» – en vikar skal:

  •  være glad i barn og kommunisere godt med de

  • ta initiativ og være aktiv overfor barn, voksne og med praktiske oppgaver

  • hilse på foreldre

  • snakke norsk

  • smile og være positiv

  • være presis

Det er viktig at vikarene har den rette innstillingen og den rette oppfølgingen. Derfor er det også viktig for Alvens å ha kontakt med kundene som opplever vikarene i arbeid, slik at deres tilbakemeldinger blir tatt hensyn til via de ansattes kontinuerlige kursing.

Våre vikarer får også faglig påfyll og oppdateringer innen barnehagefaget på våre faste kurskvelder, samt tilbud om den nettbaserte ‘Assistentskolen’ med undervisning på dagtid.

Kursene holdes internt ved daglig leder Kari Anna Sandvik som også er utdannet førskolelærer, spesialpedagog og pedagogisk veileder, og har lang erfaring med arbeid med barn. Vikarene våre blir også kurset eksternt via andre fagpersoner i ulike relevante temaer.

Alvens motto er: «Omsorg for alle!»

Vi vil gi omsorg til alle: fra de minste i barnehagen, til foreldre og foresatte, ansatte og vikarer, og vi håper at du vil merke det både gjennom våre holdninger og handlinger.

Krise på jobb pga sykdom hos ansatte?

Alvens hjelper deg med å finne en vikar raskt for dere slik at dere kan fortsette hverdagen i barnehagen uten å måtte avlyse museumsturen eller besøket på brannstasjonen med ungene.

Vi kan også være behjelpelig med å ordne vikar på fast basis eller lengre oppdrag.

På denne måten slipper dere å bli kjent med stadig nye vikarer og det oppleves som trygt for både barna og de ansatte i barnehagen.