Alvens motto er ‘Omsorg for alle’ – som betyr omsorg for ALLE!
For at barna skal ha det bra i barnehagen, må vi sørge for at de voksne har det bra, og blant de voksne finnes det vikarer – som også skal ha det bra!
Vi har alle ansvar for å skape gode relasjoner. Som leder er mitt ansvar å være en god rollemodell, også på det området.