Du er her://Bli vikar
Bli vikar2018-05-16T11:56:29+00:00

Bli vikar

Er du glad i barn? Ønsker du å jobbe med barn? Setter du menneskelige verdier høyt? Mener du at alle mennesker er like mye verdt? Liker du å møte nye mennesker? Er du glad i å hjelpe til? Kunne du tenke deg å lære mer om barns utvikling? Ønsker du å utvikle deg selv? Ønsker du å ha en sjef som forventer at du stadig forbedrer deg? Tar du mål av deg til å kunne utgjøre en forskjell på arbeidsplassen din?

Da er du den rette til å søke deg som Alvens vikar. Vi stiller høye krav, men vi gir også mye tilbake i form av god oppfølging, kursing og godt arbeidsfellesskap.

Søk om å få bli en Alvens vikar!

Drammens-regionen
Vestfold