Du er her:/KURS
KURS2018-02-06T13:44:01+00:00

Våre kurs

Alvens tilbyr flere ulike kurs for å bidra til kunnskap i barnehagene. Book gjerne et kurs for dine ansatte eller for ledergruppen i barnehagen din.

MARTE MEO veiledning følger prinsipper etter Maria Arts program for UTVIKLINGSSTØTTENDE KOMMUNIKASJON:

 • Se barnets initiativ og følge barnets initiativ (eventuelt utvelgelse).
 • Benevne barnets initiativ og handlinger.
 • Bekrefte barnets initiativ (også ved speiling/non-verbalt).
 • Positiv ledelse.
 • Dele glede (dele følelser/affektiv inntoning).
 • Turtaking.
 • Gi barnet tid (tempo).

5 samtaler + 1 oppsummeringssamtale

Bestill Marte Meo Personalveiledning

Hvorfor styrker tegn talespråket?

 • Tegn tydeliggjør talen og hjelper barnet i gang med verbalspråket på en morsom måte.
 • Tegn gir mestringsglede i å forstå og bli forstått.
 • Barn har et naturlig kroppsspråk som kommer til uttrykk i peking, klapping, vinking, grimaser, bevegelser og en rekke andre kroppsnære tegn.

«Å se, høre og gjøre gir TRIPPEL innlæring av begrep og ord», enklere kan det ikke sies!

Bestill Tegnstøtte Personalkurs

Å samarbeide godt med foreldre er viktig for alle barnehager

 • Hva sier Rammeplan om foreldresamarbeid

 • Hvorfor er det viktig å avklare forventninger mellom foreldrene og personalet

 • Hvordan møte «krevende» foreldre

 • Når skal personalet vise autoritet

Bestill Foreldresamarbeid Personalveiledning

Alvens holder norskkurs for barnehageansatte 8 tirsdager i mars og april 2017.

Nærmere tidspunkt vil bli annonsert her på nettsiden og på Facebook

Du må ha gjennomført grunnleggende norskopplæring på forhånd.

Det blir lagt vekt på:

 • uttale av og forståelse for ord og begrep som benyttes i barnehagearbeid,
 • uttale av spesifikke enkeltlyder og noen sammensatte lyder.
 • Vi vil også gjennomgå tidsbegrep i ordbøying, og ulike type setninger som inneholder spørsmål og oppfordringer.

Det forventes at øvelsene som blir gitt gjennomføres mellom hver kurskveld.

KURSET ÅPNER FOR PÅMELDING I MARS 2017.